Taina fericirii constă în capacitatea de a ieși din cercul propriului „eu”.
Georg Wilhelm FriEdrich Hegel