Dacă într-o vorbă îndeși mai mult decât încape, devine vorbă goală.Tudor Mușatescu