Trimiterile către cărțile biblice se dau în text, (nu în notele de subsol) între paranteze rotunde, folosind titlurile cărţilor, capitolul (urmat de virgulă) şi versetele, cu cifre arabe.

Iată câteva exemple:
Matei 5, 43-45 = Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele de la 43 la 45.
Fapte 6, 8 – 7, 60 = Faptele Apostolilor, de la capitolul 6, versetul 8, până la capitolul 7, versetul 60.
1 Corinteni 13, 1-8. 13 = Epistola întâi către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 1 la 8, precum și versetul 13.
Ioan 5, 31-32; 7, 16-18 = Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetele de la 31 la 32, precum și capitolul 7, versetele de la 16 la 18.