Caratul este unitatea de măsură pentru masa metalelor și a pietrelor prețioase. Un carat este egal cu 200 de miligrame (adică 0.2 grame).

A fost adoptat ca unitate de măsură la nivel internațional  cu valoarea de 200 mg în 1907 având simbolul ct. Până atunci fiecare țară avea o valoare proprie pentru carat. De exemplu în România înainte de 1907 un carat era egal cu 215 miligrame.

Etimologia cuvântului carat vine din grecescul κεράτιον care înseamnă sămânță de carbon.