Etimologic, cuvântul Decalog provine din limba greacă și înseamnă zece cuvinte. În limbaj biblic decalogul se referă la cele zece porunci date de Dumnezeu lui Moise (cartea Ieșirea, capitolul 20).

Modul în care cele zece porunci sunt împărțite diferă în funcție de confesiune.

Biserica Ortodoxă și bisericile reformate împart Decalogul după modelul propus de Filon din Alexandria: primele patru porunci (care cuprind datoriile omului față de Dumnezeu) și ultimele șase porunci (care cuprind datoriile față de semeni).

Biserica romano-catolică și bisericile luterane împart Decalogul după modelul Fericitului Augustin care a vrut să pună în valoare numerele simbolice 3, 7 și 10. Astfel prima și a doua poruncă sunt luate împreună, iar ultima este despărțită în două părți (prima parte referindu-se la soția aproapelui și a doua parte la casa și bunurile aproapelui). Astfel primele 3 porunci se referă la datoriile față de Dumnezeu, iar ultimele șapte se referă la datoriile față de semeni.